PRODUKTER

Denne teknologien strukturerer vann uten filtre, magneter, salter eller strøm –  og den har ingen bevegelige deler. Vannet beveger seg gjennom disse enhetene over en rekke matematisk beregnede geometriske former,  som tillater vann å gå tilbake til sin naturlige tilstand!

Strukturert vann enheter fra Natural Action Technologies  vil fungere i harmoni med alle former for vannfiltre.

Du kan installere våre Strukturerte vannenheter enten før eller etter filteret.

Uansett rekkefølge vil du nyte de omfattende fordelene av Strukturert vann.

Gratis frakt i Norge på alle våre varer!

DROP-4

GARANTIEN FRA VÅR PRODUSENT:begrenset livstidsgaranti som dekker produksjonsfeil eller kvalitetsproblemer på alle våre produkter

(Rettslig definert som 10 år).

Strukturert vann-enheter - Produktforklaring, del 1

Strukturert vann-enheter - Produktforklaring, del 2