Hvorfor  strukturert  vann  er  så  viktig,  og  hvilken  effekt  det  har  på  kroppen?

water_manAvhengig av alder består et menneske av 70-90 % strukturert vann. Voksne drikker ca 2,5 liter vann hver dag, og 1,5 liter til absorberes gjennom huden når man bader eller dusjer. Ny forskning har vist at vannet vi drikker påvirker kroppen i mye større grad enn tidligere antatt.

Kroppen bruker energi på å splitte vannmolekyler

Alle cellene i kroppen vår inneholder strukturert vann. Alle livsviktige prosesser i kroppen skjer i cellene takket være dette strukturerte vannet. Cellene består av veldig små kanaler som fører vannmolekylene inn i cellene. Disse kanalene er så små at det bare er plass til ett vannmolekyl i bredden, slik at bare et og et vannmolekyl av gangen føres inn i cellen. [Se bildet nedenfor] Vannmolekyler i vann fra springen klumper seg sammen i grupper som kan inneholde 600-1000 vannmolekyler. Kroppen må derfor gjøre en jobb med å splitte opp disse klumpene for at vannmolekylene skal kunne føres gjennom celle-kanalene og hydrere cellene. I prosessen med å splitte disse klumpene bruker kroppen store mengder energi. Forskere har beregnet at energien kroppen bruker på å strukturere vann, i løpet av én dag, tilsvarer energien en gjennomsnittlig husstand bruker på belysning i en hel måned. Dette er utrolig mye energi som kunne vært brukt på andre ting.

Har du noen gang drukket deg utørst, men likevel følt deg dehydrert? Det er fordi kroppen først må bruke tid på å splitte molekyl-gruppene før det kan absorbere vannet. I tillegg har ikke kroppen kapasitet til å utføre denne oppdelings-prosessen med alt vannet, noe som fører til at mindre enn 50% av vannet du drikker faktisk blir absorbert av kroppen og ført inn i cellene. Alt kroppen ikke rekker å absorbere føres ut gjennom avfallsystemet.

Når du drikker strukturert vann derimot, absorberer kroppen over 90% av vannet du drikker. Ettersom vannmolekylene er i veldig små grupper, på 5-20 molekyler, bruker kroppen nesten ingen energi på å splitte dem opp. Ved å drikke strukturert vann slipper kroppen å bruke tid og krefter på å splitte opp klumpene av vannmolekyler, og kan konsentrere energien på å styrke immunforsvaret og gi overskudd til hjerne og muskler.

Ikke bare mennesker, men også dyr og planter må bruke energi på å splitte molekylgruppene opp i enkeltmolekyler, og har de samme fordelene av strukturert vann.

 

molek-3 molek-2

Visste du at …

både mennesker og dyr, som før i tiden levde i takt med naturen gjennom flere tusen år, drakk rennende vann utelukkende fra fjellbekker og kilder, såfremt de hadde tilgang til det?  Men på grunn av teknologisk utvikling og forurensning av naturen måtte man pakke inn vannet i rør for å beskytte det og  gjøre det tilgjengelig for alle. Det finnes fortsatt regioner i verden, der man henter drikkevannet sitt direkte fra naturen.  Dette vannet har helbredende  egenskaper og menneskene der er berømte for sin høye levealder og er sjelden syke . Man trodde at  forskjellen mellom kildevann og vanlig vann fra springen lå i innhold av mineraler. Vi kan godt tilsette de samme mineralene til drikkevannet vårt, men dette vil fortsatt ikke endre vannets grunnleggende egenskaper betraktelig.

Hva er forskjellen da?

Den store og vesentlige forskjellen gjemmer seg i vannets molekulære struktur, nemlig at det rennende vannet i naturen er naturligstrukturert. Forskere måtte vente på en tilgjengelig metode, som heter ″Nuclear Magnetic Resonance″, for å kunne bevise det.

Tidligere nevnte vi at store molekylgrupper med flytende vannkrystaller ble splittet til mye mindre grupper i løpet av struktureringsprosessen. Men under denne prosessen skjer det enda en svært viktig ting, og det er at forholdet mellom atomene (bindingsvinkelen) i selve vannmolekylet endrer seg betraktelig. Det er en meget viktig egenskap med hensyn til rengjøring og fjerning av giftstoffer i menneskekroppen. (Se mer detaljert forklaring på siden lab-testervannmolekylets struktureringsforhold)

 Rensning og mishandling?

Drikkevannet vårt gjennomgår en lang og vanskelig reise før det ender opp hjemme hos oss. Vann i naturen renner alltid i jevne buede strømmer, noe som bidrar til å strukturere det. Men rørene som frakter vannet under bakken består av mange rettvinklede hjørner og svinger. For hver slik sving brytes vannets naturlige struktur mer og mer ned. Vannet blir utsatt for unaturlig behandling og stor påkjenning som blant annet trykk, intensiv mekanisk bearbeiding, transport og oppvarming.Vannet vi får ut av springen vår har mange forskjellige strukturer, men de er alle deformert. En krystall fra springen kan se ut slik som på bildet nedenfor, men det vil aldri ha noen symmetri eller skjønnhet. Det er fordi vannet har et ″emosjonelt minne″ som hos oss mennesker. Dette betyr at til tross for perfekte kjemiske og mekaniske filter-metoder, enten det er på kommunalrenseanlegg eller privat, ligger det fremdeles informasjon om forurensning fra bakterier, muggsopp, metaller eller kjemikalier, som var i vannet da det lå i innsjøen. Vannet fra springen har fått med seg negative opplevelser og har dermed mistet sine energiske egenskaper som er så viktige for alle livsproseser i kroppen vår. I tillegg til det, det er noe de fleste ikke er klar over,  at vann og avløpsrør stort sett er lagt i samme grøft, ligger tett inntil verandre og dermed utveksler informasjon som er unødvendig skadelig og som bæres til forbrukere av vannet. Når vi drikker dette vannet påvirker det hele kroppen og også blodet vårt. Dessuten er det viktig å presisere at drikkevann her i Norge ikke er så rent som de fleste kunne tro.

Det er påvist en forurensning med kjemikalier, tungmetaller, muggsopp, bakterier, viruser og parasitter, som hovedsakelig skyldes undertrykk og lekkasjer i rørledningsnett, som er gammelt og i svært dårlig forfatning  (Se uttalelsene av Norges fremste eksperter på drikkevann på side- om norsk vann)

Visste du at …

selv det strukturerte vannet, som beveger seg gjennom så lite som 90 meter rør eller blit  oppbevart i en plast flaske som er eksponert til lyset for mer en tre uker, blir til «dødt» vann.

 

2

Vann fra springen

Et spennende eksperiment

Under et eksperiment i Nevada i USA, tok en lege en blodprøve fra en persons finger (se  den aktuelle videoen nedenfor –Den positive effekt på kroppen av det strukturerte vannet). Gjennom et spesielt mikroskop kunne man se at de røde blodcellene var helt klistret sammen. Legen forklarte at det var fordi de hadde mistet sin elektriske ladning. Dette var noe som i fremtiden kunne føre til blant annet hjerte- eller lungesykdommer. Personen ble så bedt om å drikke et lite glass strukturert vann, og tolv minutter senere tok legen en ny blodprøve. Nå så man, at blodcellene hadde blitt flytende og glatte, og hadde fått tilbake sin elektriske ladning slik at de frastødte hverandre og dermed kunne transportere oksygen rundt i kroppen. Selv legen syntes det var helt utrolig at vannet alene hadde en slik effekt.

Før – blodcellene er klistret sammen

etter

Etter – blodcellene flyter fritt

Visste du at …

strukturert vann ligner på vann i det menneskelig legemet og på grunn av sin positive effekt på kroppen er det veldig ettertraktet.

Kanskje du har lurt på hvorfor drikking av vann fra en fjellbekk som har rennt  gjennom masse jord og stein ikke kan forurense kroppen vår, men tvert imot brukes som desinfiseringsmiddel for kroppen (se video – Vannets minne og strukturert vann).  Grunnen til dette er at organismer, som er skadelige for mennesker, ikke kan overleve i strukturert vann . Dessuten er dette vannet ikke bare i stand til å slette det negative minnet, som var der fa før, men også i stand til å neutralisere bivirkningen av de skadelige kjemiske og biologiske stoffene som finnes i vannet. Det vanlige vann fra springen er frattat  slike nyttige egenskaper.

Den beste energidrikk

Å drikke strukturert vann i stedet for vanlig vann er veldig givende for kropp og helse og ikke minst for planter og dyr. Forskere har påpekt en mengde fordeler, deriblant at strukturert vann blir bedre og raskere absorbert av våre celler enn ustrukturert vann. En person som drikker ustrukturert vann kan fremdeles være dehydrert fordi vannmolekylene, som ikke har blitt strukturert, er alt for store til å bli absorbert av cellene. Strukturert vann blir også lettere assimilert i kroppen fordi det har lavere overflatespenning og de ​​mindre molekylgruppene kan passere lettere gjennom membraner (cellevegger) for å behjelpe hydrering. Når vi drikker vanlig vann i stedet, bruker kroppen vår både tid og mye energi på å strukturere vannet selv, og også redusere overflatespenning så mye som 2 ganger. Dessuten mister det strukturerte vannet ikke sin naturlige energi like fort som vanlig vann. Denne enorme energibesparelsen bruker kroppen til å fordoble immunforsvarets respons. Derfor er det veldig sannsynlig, at du vil merke mer energi i kroppen.

Det er blitt påvist bedre prestasjoner hos sportsutøvere når de drakk strukturert vann. Det er blant annet fordi dette vannet har et rik og stabilt oksygeninnhold og dermed berikes blodet vårt med ekstra oksygen. Se mer på siden energibilder

Visste du også at…

i et eksperiment med elever i høyskolealderen i London ble det påvist, at drikking av så mye som 1 til 2 liter strukturert vann om dagen kan mer enn fordoble effektiviteten av hjernefunksjon og mental kreativitet og dermed forbedre skole og faglige prestasjoner.″ Dette vannet er den mest sunne og lettest tilgjengelige energikilde for menneskelig hjerne, som effektivt bekjemper stress og trøtthet″, konkluderte forskene.

Svampe-effekten

Siden vannmolekylene ikke er elektromagnetisk bundet til noe minne om forurensende stoffer, er strukturert vann flinkere til å vaske bort giftstoffer, bakterier, tungmetaller og frie radikaler for å  behjelpe kroppen å eliminere dem, dette vannet virker som en effektiv svamp som absorberer og skiller ut avfallsstoffer. Det er også grunnen til at man anbefaler å drikke ekte kildevann for å behandle eller forebygge dannelse av nyrestein. Det ble også rapportert, at strukturert vann reduserer hevelsen av ledd, som forekommer i forbindelse med leddgikt.

Under aldringsprosessen blir vannforsyningen til kroppscellene redusert. Etter hvert som vannet i cellene erstattes med strukturert vann kan det bidra til å bremse aldringsprosessen. Vann er godt egnet til å balansere kroppstemperaturer og strukturert vann er mer effektivt til å gjøre dette og kan derfor hjelpe en organisme til å overleve lenger under drastiske temperaturendringer som i ekstrem kulde eller varmt vær.

Dyr lyver ikke

Hester, kyr og hunder fikk utallige ganger servert to identiske beholdere med vann. Den ene beholderen inneholdt vanlig vann fra springen, og den andre inneholdt vann som var blitt strukturert. Dyrene foretrakk alltid å drikke den beholderen som var fylt med strukturert vann. Hvordan fant de ut av det? Jo! Det var et naturlig instinkt som drev dem til det ″levende″ vannet. Bør ikke også vi mennesker kjenne, hva som er sunt for oss?!

Se alle fordelene ved å drikke strukturert vann.


Den negative påvirkningen av vann fra springen

Den positive effekt på kroppen av det strukturerte vannet

Strukturert vann i jordbruk