Hva  er  strukturert  vann  og  hvordan  fungerer  det?

Det er to ting som avgjør om vannet er strukturert; molekylenes struktur og vannets minne. Vi skal i denne artikkelen prøve å forklare begge deler.

Molekylenes struktur

1Vann består av flere molekyler. Et vannmolekyl har den kjemiske formelen H2O, fordi den består av to hydrogenatomer og et oksygenatom (se figur til høyre). I vannet er disse molekylene frie til å bevege seg rundt slik de vil. De er veldig selskapelige og liker å samle seg i grupper som flytende krystaller. Antallet i disse gruppene kan variere fra 50 til over 600 molekyler. Disse gruppene endrer seg hele tiden. Vannmolekylene kan lett bytte fra en gruppe til en annen, og det gjør de ganske ofte. For at vannet skal være strukturert må det være mellom 5-20 vannmolekyler i hver gruppe. Det er dette antallet som avgjør om vannet er strukturert eller ikke.

Hvordan blir vannet strukturert?

Så hvordan hindrer man at vannmolekylene samler seg i for store grupper? Dette skjer allerede automatisk i naturen, som for eksempel vannet i naturlige vannkilder. Det må være to betingelser til stede i naturen for at vann skal være i stand til å bli strukturert. Den første er at  vannet må være i stadig bevegelse og virvle samtidig i begge retninger både mot venstre å høyre som er en balansert handling. Den andre betingelsen er at vann må sive og renne gjennom flere tykke lag av jord og steiner før det når overflaten. Dette bryter store molekylgrupper ned i små grupper og på denne måten blir vannet strukturert.  Likedan er det med vannet i en fjellbekk som renner nedover i kontinuerlig virvlende bevegelse og treffer masse jord og stein på sin vei. I utgangspunktet består ”vanlig vann”, som vårt drikkevann, av molekylgrupper på mellom 50-600 molekyler, og er dermed ustrukturert. Når vann er stillestående, som i en innsjø, samles molekylene i større grupper. Det er denne type vann som går inn i renseanlegget og transporteres til boliger gjennom vannrør. Nå spør du kanskje, men når vannet renner i rørene, blir det ikke da strukturert? Svaret er faktisk nei, fordi det er enda en faktor som avgjør om vannet er strukturert, nemlig vannets ”minne” eller ”hukommelse”.

Visste du at vann har hukommelse?

Forskning har vist at vann er mer avansert enn man hittil har trodd. Vann har faktisk et ”minne”, som gjør at det ”husker” hva det har ”opplevd”, litt som hos mennesker. På samme måte som informasjon blir lagret på en harddisk blir det lagret informasjon i vannets minne. Alt som vannet kommer i berøring med, enten det er inne i vannet eller utenfor det, påvirker vannets minne. 2

Hva består vannets minne av og hvordan lagres det?

Vann er følsomt og molekylene reagerer på all ytre påvirkning, enten det er negative eller positive opplevelser eller en slags energisk lading. Slik påvirkning kan være forskjellige mineraler, bakterier, muggsopp, alger, elektromagnetisk stråling og lys som kommer i kontakt med vann, til og med mental påvirkning som lyd og ord. Hvis man f.eks. tilsetter klor til vanlig vann fra springen, vil antall molekyler og strukturen i hver molekylgruppe forme seg i et bestemt mønster etterdet kjemiske stoffet som ble tilsatt. Den nye strukturen vil forbli uforandret som et flytende krystall, og utgjøre et negativt minne – et slags energisk fotspor – som er karakteristisk for det tilsatte stoffet.

Utrolig eksperiment

3Slike vannegenskaper ble påvist i et eksperiment i USA på forsøksdyr. Gift ble tilsatt vann, men vannet ble deretter renset for giften gjennom filtere. Det rensede vannet ble gitt til dyrene. Alle som drakk dette vannet døde akkurat som om giften fortsatt var der, selv om det kjemisk sett var helt rent vann. Undersøkelsene viste at vann-molekylene, som er sammensatt i en bestemt struktur, ikke kan endres selv etter vannrensing med filtre. Vi kan spørre oss selv:  ″Hvilken energisk informasjon gir vi da til cellene i kroppen vår?″

Vitenskapsforskning har påvist at det finnes 440 000 forskjellige varianter av sammensetninger av vannmolekyler.

Denne strukturen kommer tydelig frem når man fryser vannet til is og ser på iskrystallene gjennom et mikroskop. Hvis vannets minne er ”positivt” eller ”nøytralt” blir strukturen av iskrystaller symmetrisk og vakker,  men hvis minnet er ”negativt” blir strukturen av iskrystaller forvrengt og grumsete. En forskningsundersøkelse fra Japan gikk ut på å fylle to skåler med vann, og plassere dem i hvert sitt rom. Til den ene skålen ble det kun sagt stygge og negative ord, mens til den andre ble det sagt pene, gode og positive ord. Vannmolekylene ble deretter frosset og undersøkt med mikroskop. Den store forskjellen var overraskende selv for forskerne. ( Se resultatet nederst på siden). Forskere har påvist at når vann blir strukturert blir minnet samtidig ”nullstilt”. Det ”glemmer” alle eventuelle dårlige minner og er klart til å motta nye. Derfor er krystaller av strukturert vann symmetriske og vakre. F.eks. er snøkrystaller allesammen symmetriske og vakre, fordi vann som kommer fra snø og regn også er strukturert.

Det er ikke bare vann som blir strukturert!

Hva skjer da med vann i naturen som struktureres og samtidig inneholder miljøgiftige stoffer? Det er nok overraskende, men giftige stoffer blir også strukturert. Nåværende vitenskapelig forskning viser at det er energimønstre av  giften, snarere enn den fysiske materie av den, som har ansvar for de negative biologiske effekter av giftstoffer. Det betyr at de forandrer seg i sin molekylære struktur og dermed mister sin energiske kraft, eller med andre ord ; den energiske avtrykk av toksinen ble  borte  Konsekvensen er at de blir uskadeliggjort og fullstendig nøytralisert.  

Hva er forskjellen da mellom filtrert vann og strukturert vann?

Med et filter filtrerer man eller tar fysisk fra vannet de kjemiske partikler, for eksempel klor. La oss si hvis det  fantes et filter som kunne  filtrere klor 100% ut av vannet, det betyr ikke at vannet ble rent for klor. Den etterlatte seg en minne  inne i vannet, og vannet formerte seg i molekylær struktur, som om kloren fortsatt er der med alle de skadelige egenskapene som er karakteristiske for klor.

På den andre siden, i vann som gjennomgår en struktureringsprosess er den kjemiske toksinen (giften) fysisk  fortsatt der, men den er i en annen molekylær struktur. Det betyr at de giftige egenskapene som stoffet hadde inne i seg, ble eliminert, og dermed ble toksinen uskadeliggjort for kroppen. Når man utfører en kjemisk test av strukturert og ustrukturert vann, trenger man ikke nødvendigvis å se en forskjell med det blotte øyet,  unntatt på større forstørrelse under et mikroskop. (se mer detaljert forklaring av lab. test på siden forskningkrystalliseringsanalyse).  Dette er det samme som å gjøre en karbon test  både med diamanten og kull. Egentlig består begge to av akkurat samme stoff –  karbon. I diamanten derimot er det samme karbonet men i strukturert form.


Etter positive ord

det4 det6 det8

Etter negative ord

det5 det7 det9

Vann har hukommelse

Vannets minne og strukturert vann

Forskning fra Japan