clip in extensions  ,
hair extensions  ,
full lace wigs  ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions  ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
best hair extensions   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
african american wigs   ,
extensions hair   ,
hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
remy hair extensions   ,
best hair extensions   ,
Lace Front Wigs    /
clip in extensions    /
full lace wigs    /
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
african american wigs   ,
remy hair extensions   ,
extensions hair    /
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
best hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
full lace wigs   ,
extensions hair   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
extensions hair    |
remy hair extensions    |
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
hair extensions   ,
lace front wigs   ,
african american wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,

Lab-tester

 

lab test-1

 

1. Vannmolekylets  struktureringsforhold
2. Krystalliseringsanalyse
3. Vannforurensningseffekten

1. Vannmolekylets  struktureringsforhold

Et vannmoleky består av ett oksygenatom og to hydrogenatomer. Disse atomene har et spesielt struktureringsforhold seg i mellom. Dette forholdet er bindingsvinkelen mellom hydrogenatomene i forhold til oksygenatomet. Vann fra springen har en bindingsvinkel mellom hydrogenatomene på mellom 90 og 104,5 grader, avhengig av hvor stor klynge eller gruppe vannmolekylene er i. Når bindingsvinkelen er mindre enn 104,5 grader kan giftstoffer i vannet binde seg til vannmolekylene, selv etter filtrering av vannet.

Vann_fra_springen

Vann fra springen

strukturertvann

Strukturertvann

Når man derimot strukturerer vannet endrer selve struktureringsprosessen bindingsvinkelen til å være 105 eller større. Nå kan selv ikke de minste gift-molekylene binde seg til vannet. I praksis betyr det at feks. klor eller fluor i vannet vil fordampe til gass, og ikke vil være i stand til å skade deg. Når vi drikker vannet, og det blir tatt opp i kroppen vår, vil heller ikke giftstoffer som f.eks. tungmetaller kunne slippes inn i cellene våres. De slipper ikke engang inn i blodomløpet, men skylles i stedet ut av kroppen gjennom elimineringssytem som  tykktarmen.

2. Krystalliseringsanalyse

Den andre viktige tingen som skjer når vann blir naturlig strukturert, eller blir filtrert gjennom en vannstruktureringsenhet, er at alle stoffene som befinner seg i vannet, og som er skadelig for oss mennesker, nemlig også blir strukturert. Dette er blitt påvist en rekke ganger i laboratorie-undersøkelser. Man tok to identiske vannprøver fra springen. Den ene ble så strukturert med en struktureringsenhet. Da man fordampet vannet fra begge prøvene, var det som var igjen segmenter av kalsium, salter, og noen andre elementer, som var blitt krystallisert. Alt ble nøye undersøkt under mikroskop, og det var en tydelig forskjell mellom krystallene i de to prøvene. I prøven med vanlig vann fra springen hadde krystallarmene en vinkel på 90 grader, mens i den strukturerte prøven hadde krystallarmene en vinkel på 60 grader. (Krystaller har en annen struktureringsvinkel (60) enn vannmolekyler (105).) Vinkelen på krystallarmene i den strukturerte vannprøven viser at alle giftstoffer i vannet var blitt nøytralisert på et molekulært nivå, og at vannets dårlige minne, eller energi, var fjernet.

Disse vanneksperimentene ble utført av det internasjonale  laboratoriet Hagalis AG, som spesialiserer seg i et svært høyt kvalitets analyser på forskelige områder slik som; mat, vann, kosmetikk og varer til hverdagsbruk..

Deres metoder av krystalliseringsanalyser gjør produktkvalitet gjennomsiktig og forståelig for kundene.
Her følger et utdrag av rapporten fra krystalliseringsanalysen. (Hele rapporten kan lastes ned her)

Mens krystallene i den nøtrale vannprøven var veldig kompakte, hadde krystallene fra den strukturerte prøven et høyt overflateareal i formasjonene sine og en bedre helhetlig distribusjon. Den nøytrale prøven viste mange 90 graders vinkelstrukturer, noe vi ikke ser i den strukturerte prøven. Dette betyr at alle eventuelle giftstoffer ble nøytralisert. Det er også flere stjerne-formede 60 graders vinkelstrukturer å finne her. Dette demonstrerer en likhet tilsvarende god til veldig god kildevannskvalitet. Krystallenes overflateformasjon har økt betraktelig sammenlignet med dem i den nøytrale prøven, noe som indikerer en betydelig økning i biotilgjengeligheten til mineralene i vannprøven. Den strukturerte vannprøven egner seg bedre som et matprodukt ettersom den inneholder flere sporingselementer og mineraler enn den nøytrale prøven. Samtidig har det generelle vitalitetsnivået økt betraktelig. Energibalansen er høyere enn i den nøytrale prøven, og har generelt sett en positiv verdi. Prøven viser et betydelig tilskudd av energi. Den menneskelige metabolismen blir positivt stimulert og støttet grunnet den høye biotilgjengeligheten av sporingselementer og tilskuddet av energi. I dette lyset kan denne vannprøven vurderes til å ha en biologisk verdi av høy kvalitet. Det er nesten ingen kompakte områder, som indikerer en tendens til rester av lime, eller andre mineraler, noe man tydelig ser i den nøytrale prøven. Derfor er det helt tydelig at den tekniske vannkvaliteten er sterkt forbedret i den strukturerte prøven. Det er ingen missformede, tette, vinklede strukturer å se i hele bildet, så det er rimelig å anta at mineralenes oppløselighet har økt markant. Store krystaller kan utfelles og blokkere rør. De mindre krystallene som vi ser her har en høyere overflateformasjon, og er mindre utsatt for avleiringer. Det betyr at teknisk utstyr fungerer perfekt for vann av denne kvaliteten. Vannets tekniske kvalitet har økt enormt, mens risikoen for forkalkning er blitt redusert til et minimum. Dette er en betydelig fordel for forbrukere med tanke på vedlikehold og holdbarhet av deres husholdnings utstyr ved bruk av vannstruktureringsenheter.

Ytterligere detaljer vil bli beskrevet i forbindelse med bildene.

1. Et bilde i full skala.

research paper for sale

Et bilde i full skala

Hagalis AG Lab Prøve, forstørrelse 40x – Etter at vannet ble strukturert

På dette bildet i full størrelse kan man se en veldig fast krystallstruktur, spesielt i kantene. Likheten med høykvalitets kildevanns 60 graders vinkler er tydelig å se. Det er nesten ingen 90 graders vinkelstrukturer i denne krystaliseringen, så det kan antas at de skadelige substansene i den nøytrale vannprøven ble fullstendig nøytralisert i prøven med strukturert vann. Energinivået i denne prøven har økt betraktelig. Det kan antas at det er en positiv energibalanse. Folk som drakk dette vannet, etter at det ble passert gjennom disse enhetene, viste en mer stimulert og vitalisert stoffskifte.

2. Et bilde i halv skala.

Et bilde i halv skala

Hagalis AG Lab Prøve, forstørrelse 100x – Etter at vannet ble strukturert

Ulike stjerneformede krystaller kan ses her på bildet i halv skala. Disse eksisterte ikke naturlige vannprøven. Samtidig er det flere 60 graders strukturer som dominerer hele bildet.

Dette er en klar indikasjon på enormt økt vannkvalitet, takket være Noltes vannstruktureringsapparatet, ettersom slike strukturer kun kan forekomme i naturlig vann av meget høy kvalitet.

Det er absolutt ingen indikasjoner av 90 graders strukturer, som ville ha representert giftstoffer eller giftige substanser. Tvert i mot kan det slås fast at biotilgjengeligheten og den biologiske kvaliteten åpenbart har økt. Vannstruktureringsenheten er ikke bare i stand til å nøytralisere negative effekter, men den kan også restrukturere vannet slik at det får en betydelig naturlig positiv kvalitet.

 

3. Et bilde i stor skala.

Et bilde i stor skala

Hagalis AG Lab Prøve, forstørrelse 400x – Etter at vannet ble strukturert

Bildet i stor skala viser en vellformet stjerneformet kompleks krystall med fine gren-aktige plante-lignende strukturer, som ikke forekom i den naturlige vannprøven. Den nøyaktige 60 graders vinkelformasjonen indikerer at det har hatt en sterk stimulerende effekt på vannet, og faktisk har renøytralisert hele vannprøven. Krystallenes grunnleggende strukturer ble faktisk endret og restrukturert. Dette demonstrerer at vannstruktureringsenheten, som ble produsert av en firmaet Natural Action Technologies betydelig kunne øke den potensielle vannkvaliteten i vannprøven. Energibalansen er derfor mye mer positiv enn i den nøytrale prøven, og dette reflekteres i det storartede sluttresultatet.

Oppsummering:

Oppsummering1
Oppsummering2

Hagalis AG Lab Prøve, forstørrelse 400x – sammenligning

Ikke bare biologisk, men også teknisk sett, er det veldig klare resultater på økt vannkvalitet etter behandling med vannstruktureringsenheten. Krystalliseringsprosessen har gjennomgått omfattende restrukturering, hvor vannets biotilgjengelighet har blitt betydelig forbedret.

Vannprøven har derfor oppnådd et nivå av vannkvalitet  som normalt sett kun er å finne i naturlig kildevann av meget høy kvalitet. Sammenlignet med den naturlige prøven, eller hvilket som helst annet vann fra springen, er det definitivt en betydelig forbedring i vannkvalitet.

Vannprøven ble evaluert med karakteren 1.8, og resultatet var god med en tendens til veldig god. Dette viser en veldig tydelig fordel for forbrukeren ved bruk av vannstruktureringsenheten.

For å kunne utdype de medisinske effektene og tilføre en mer spesifik konklusjon er det nødvendig å gjennomføre en blod-krystall-analyse for å skaffe flere detaljer. Dessverre er dette utenfor rammen av denne undersøkelsen.

Bottighofen, March 20, 2012
A. Schulz
(Head of Research)
www.hagalis.com

3. Vannforurensningseffekten

Effekten av å helle vann som inneholder E-Coli-bakterier én gang gjennom en dynamisk portabel struktureringsenhet.

Denne rapporten dreier seg om en lab-test av en privat 8,5 meter dyp grunnvannsbrønn som er blitt alvorlig forurenset av avføring fra en ukjent kilde. Brønnvannet ble helt gjennom en dynamisk portabel struktureringsenhet bare én gang. Se resultatet under. (Hele rapporten kan lastes ned her)

Oppsummering av resultater:

E-Coli ble redusert med 25% ved bare én passering gjennom Natural Action Technologies  Dynamisk portable enhet.

TSS (Totalt Svevende Partikler) ble redusert fra mer enn 2 mg/l til mindre enn 2 mg/l.

TDS (Totalt Oppløste Faste Stoffer) ble redusert fra 380 mg/l til 227 mg/l, som er en reduksjon på 40,2%.