human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
african american wigs   ,
human hair extensions   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
hair extensions   ,
full lace wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
lace front wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
remy hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
the best human hair weave for black women’s hair   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
the best human hair weave for black women’s hair   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
human hair weave   ,
hairstyles for black women   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
best seamless clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
celebrity lace wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,

Energibilder

Du har nok hørt mye snakk om verdien av drikkevannet. Enten fra dette nettstedet eller et annet, er du blitt fortalt at å drikke vann er viktig for helsen din. Hydrering på cellenivå er avgjørende for å være i stand til å fungere på ditt maksimale potensielle nivå. Men hva betyr egentlig dette?

Hvordan kan vi faktisk se effekten på oss av å drikke strukturert vann? Hvor er beviset?
Bevis, for mange av oss, kommer i form av å se. For å oppnå dette har vi «GDV» eller Gas Discharge Visualization (Gass Utladnings Visualisering). GDV er en samling av fotografiske prosesser som brukes til å ta bilder av elektriske utladninger. Gjennom denne prosessen er vi i stand til å se energivariasjoner i hverdagslige stoffer med våre egne øyne, som vann i forhold til strukturert vann.

Men hvorfor er dette viktig for deg? Utover det store faktum at vi er laget hovedsakelig av vann, forbrenner kroppen vår energi for å leve og fungere. GDV lar oss se energikvaliteten på det vi velger å putte i kroppen vår. Gjennom denne prosessen har vi identifisert forskjellen i energien på vannet som vi drikker.

På bildet vil du se mengden av energi som blir produsert av vann på flasker (eller destillert vann), deretter vann som er strukturert av naturen og til slutt vann som er strukturert gjenom en portabel strukturert vann-enhet fra Natural Action Technologies.(se også videoer nedenfor)

 

Energi_bilder1

GDV bildet viser oss forskjellen på energi som slippes ut av 1 vanndråpe av ulike typer.

 

Og nå, se på hvordan det å drikker strukturert vann kan påvirke menneskekroppen. Bildet til venstre er før man drikker strukturert vann, og på høyresiden er rett etterpå. Folk som drikker strukturert vann opplever minimum 20% økning i deres energi.

 

Energi_bilder2

 

 

Video test – 1

Video test – 2